Bekijk onze resultaten in het jaarverslag 2019

Onder het motto ‘samen sneller circulair’ werken we met onze aandeelhoudende gemeenten, bedrijven, inwoners en samenwerkingspartners in de grondstofketen aan het realiseren van een circulaire economie in onze regio. Onze jaarverslagen sluiten aan op de wijze waarop wij als bedrijf opereren: open, gedegen, maatschappelijk betrokken en kostenbewust. Daardoor bevatten onze jaarverslagen niet alleen een verslag over de activiteiten die wij uitvoeren, maar ook over op welke wijze wij dat doen. Bekijk het jaarverslag 2019 online of download als pdf hieronder.

Download jaarverslag (pdf) Bekijk eerdere jaarverslagen

Uitgelicht

Onze drie pijlers

Onze drie pijlers

In de loop van 2019 hebben we een nieuwe strategie geformuleerd voor de jaren 2020-2024. Er gebeurt immers veel om ons heen; de wereld verandert en stelt nieuwe eisen. Bij het herformuleren van onze strategie hebben we uitdrukkelijk de materiële thema’s meegenomen die we eerder bij stakeholders hebben geïnventariseerd.

Meer informatie
Van kwantiteit naar kwaliteit

Van kwantiteit naar kwaliteit

Onderzoeken en praktijk laten zien dat afval scheiden bij de bron de schoonste stromen opleveren. En daarmee ook het beste materiaal om te kunnen hergebruiken. De VANG-doelstelling is dus niet alleen belangrijk voor de kwantiteit van de bij de bron gescheiden stromen, maar ook voor de kwaliteit ervan.

Meer informatie
Onze terreinvisie

Onze terreinvisie

Meerlanden gaat het terrein in Rijsenhout opnieuw indelen en vormgeven. Dat project heet Pro_Meter (Project Meerlanden Terrein). Het afgelopen jaar heeft Meerlanden hierin een aantal belangrijke stappen gezet. De terreinvisie is verder uitgewerkt.

Meer informatie