Meerlanden is ook actief voor het bedrijfsleven. In 2019 verzorgde Meerlanden voor zo’n 3.900 zakelijke opdrachtgevers de afvalinzameling en verwerking. In de dienstverlening van Meerlanden richting de zakelijke markt ligt de nadruk op zero waste. In 2019 zijn we ook gestart met de bedrijfsmatige inzameling van PMD. Het plastic zoals thuis, maar dan voor bedrijven.

Meerlanden biedt haar klanten de aanpak ‘Van A tot Zero’. Hierin worden klanten begeleid en geadviseerd in het verminderen van de hoeveelheid afval. Dat betekent niet alleen het beter scheiden van het afval, maar ook het verminderen van het produceren ervan. In die aanpak toont Meerlanden zich uniek in de markt. Dat vraagt ook een nieuwe rol van de medewerkers van Meerlanden. Ze zijn adviseur voor een opdrachtgever en analyseren samen met de klant de verschillende afvalstromen en kansen die er liggen om de hoeveelheid afval te verminderen. Dat past bij de duurzame propositie van Meerlanden. Bovendien helpt het mee om te bouwen aan langdurige klantrelaties.

Deze aanpak wierp het afgelopen jaar haar vruchten af. Hoogtepunt van 2019 was het aantrekken van de Spaarne Ziekenhuizen als opdrachtgever. De Spaarne ziekenhuizen omarmen, net als Meerlanden, duurzaamheid en een duurzame en veilige bedrijfsvoering. Samen met de Spaarne Ziekenhuizen gaat Meerlanden op zoek naar kansen om afval te verminderen.