Het afgelopen jaar zamelde Meerlanden 55.000 ton organisch afval in. Dat zijn groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. We vergisten en composteren dit in onze Groene Energiefabriek. Daarmee wekken we groengas en warmte op. Het geproduceerde groengas gebruiken we voor onze eigen bedrijfsvoering, maar ook voor woningen en bedrijven in de omgeving.

In 2019 produceerden we opnieuw meer biogas dan het jaar ervoor. Ook is meer warmte geproduceerd: 3,4 miljoen kWh. Daarmee opereert de aanpalende kwekerij, waaraan de energie wordt geleverd, nagenoeg gasloos. Een aandachtspunt is de kwaliteit van GFT. Die is achteruitgegaan. Er zit meer en meer vervuiling in deze stroom. Dat is een landelijke ontwikkeling. Daar attenderen we de gemeenten op. De gemeenten kunnen maatregelen nemen in hun beleid en hun communicatie richting bewoners. Uiteindelijk is het resultaat van de Groene Energiefabriek een CO2-reductie van 214 kilogram per ton GFT. Daarmee hebben we beter gepresteerd dan het jaar ervoor:

  • Besparing maatschappelijke kosten
  • Geurbeperking