De vergisting en compostering van GFT levert groengas, warmte, CO2, water en compost op. Dit vermijdt het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van CO2. Onze aandeelhouders maakten de bouw van de vergister mogelijk.

Onze aandeelhouders besparen € 23 per ton geleverd GFT aan maatschappelijke kosten die worden veroorzaakt door de uitstoot van CO2.