De komende jaren zetten wij vooral in op het maken van brandstof uit onze biomassastromen. Op kleine schaal is het ook mogelijk om zogenaamde biocomposieten uit deze stroom te halen als basismateriaal voor producten zoals verkeersborden en plaatmateriaal. Daarnaast blijven we nieuwe mogelijkheden onderzoeken om deze stroom nog breder toe te passen. Als belangrijke speler in de regio zijn wij tevens actief in de werkgroep Biomassa van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en bij de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) en Vereniging Afvalbedrijven (VA).

In het composteringsproces produceren we veel warmte. Een derde van die warmte leveren we in de winter aan de Arendshoeve. We onderzoeken de mogelijkheden om de restwarmte te gebruiken voor het drogen van ons organisch materiaal en meer warmte te gaan leveren aan derden.

Daarnaast hebben we de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met gemeenten, bollenkwekers en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) om een tweede locatie voor biomassaverwerking te realiseren in de duin- en bollenstreek. In de tweede helft van 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de concrete mogelijkheid voor zo’n installatie. Het bleek financieel lastig om het concept in één keer te realiseren en ook moet nog een geschikte locatie gevonden worden. 

Zowel gemeenten als de KAVB blijven echter voorstander van het realiseren van een nieuwe installatie, gericht op het verwerken van biomassa om zodoende een circulaire stroom te realiseren. De bollenkwekers in de regio produceren immers voldoende grondstof (afval) en kunnen daar dan warmte en compost voor terug krijgen. Daarom hebben we een schaalbaar plan gemaakt om de installatie in stappen te realiseren. We beginnen met composteren en kunnen later doorschakelen naar vergisten en gaslevering. Om uiteindelijk nog meer innovatieve technieken toe te passen en nieuwe producten te winnen uit het organisch afval.

Inmiddels zijn de bollenkwekers in onze regio geconfronteerd met een nieuwe uitdaging. Vanwege het gevaar van vermenigvuldiging en verspreiding van de schimmel Aspergillus fumigatus komt er strengere regelgeving voor het opslaan en verwerken van plantenafval in de bollenteelt. De schimmel is namelijk heel schadelijk voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Afval van de bollenteelt mag alleen nog maar aangeboden worden aan een erkende verwerker. Deze ontwikkeling vergroot de urgentie voor een nieuwe biomassaverwerkingsinstallatie in de regio.  

Pyramide van waarde
Ladder van Moerman