Luierrecycling draagt substantieel bij aan de vermindering van huishoudelijk restafval. Op dit moment zijn er twee verschillende verwerkingsinitiatieven.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt aan een protocol voor de veilige verwerking en toepassing van materialen waaraan al deze initiatieven moeten voldoen. Wij verkennen en vergelijken de verschillende verwerkingsmogelijkheden van luiers en incontinentiemateriaal en geven gemeenten advies over een passende (regionale) verwerking van deze afvalstroom.