Het is belangrijk om kleding zo lang mogelijk als kleding te hergebruiken. Pas als dat niet meer gaat, kiezen wij voor hergebruik van het materiaal.

Het terugwinnen van textielvezels voor hergebruik kan via mechanische vervezeling en via chemische recycling. De afgelopen jaren is de prijs voor hergebruikt en gerecycled textiel steeds lager geworden en de kwaliteit neemt steeds verder af. Dat zette een rem op initiatieven voor hergebruik en recycling. 

Na het faillissement in 2018 van het regionale textiel sorteercentrum Meergoed BV, hebben we een meerjarige overeenkomst met Wieland Textiles B.V. gesloten. Wieland is een gespecialiseerd bedrijf dat al meer dan vijftig jaar ervaring heeft met inzameling, sortering en hergebruik van textiel. Samen met Wieland richten we ons op een optimale inzameling en sortering van textiel. Om de kwaliteit van de ingezamelde grondstof te verhogen, willen wij de komende jaren de resterende ondergrondse containers bij gemeenten vervangen door voorlossende containers. De afgelopen twee jaar hebben wij vastgesteld dat de kwaliteit van het textiel in die containers aanzienlijk hoger is en daarmee een hogere waarde behoudt. Wij adviseren onze gemeenten om bij het formuleren van nieuw VANG-beleid deze ambitie daarbij op te nemen.