Dag in dag uit doet Meerlanden haar best haar dienstverlening te verbeteren. Of het nu gaat om het terugdringen van het aantal bijplaatsingen, het schoonhouden van de leefomgeving, onderhoud aan groen, of het uniformeren van de afvalinzameling voor de aandeelhoudende gemeenten.

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar:

  • Uniformeren inzamelmiddelen
  • Containercoats
  • Aanpak hotspotlocaties
  • Top-15 aanpak
  • Zwerfafval aanpakken
  • Digitaliseren van areaal gladheidsbestrijding
  • Onkruidbestrijding verharding
  • AEB-crisis