Er zijn diverse locaties die extra aandacht behoeven. Voor deze hotspotlocaties heeft Meerlanden een intensievere aanpak.

Buiten de reguliere rondes worden deze locaties op diverse momenten op de dag of in de week gecheckt op netheid. Eventuele bijplaatsingen worden dan direct verwijderd. Zo komen bewoners niet in de verleiding om ook afval bij de container te plaatsen.