Door het plotselinge sluiten van bijna 65% van de verwerkingscapaciteit van het Afval Energie Bedrijf van de gemeente Amsterdam (AEB), kwam Nederland in de zomer van 2019 in een acute afvalcrisis.

Namens haar gemeenten heeft Meerlanden gedurende de zomer zitting genomen in de frequente crisisoverleggen. Dagelijks werden de ontwikkelingen aan ons gerapporteerd en daardoor konden wij de informatie snel delen met het ambtelijke en bestuurlijke bedrijf bij onze gemeenten. Zo hebben wij ons achter de schermen ingezet om de crisis en de eventuele gevolgen voor onze gemeenten zoveel mogelijk te controleren en te beheersen. Tot aan het ministerie toe heeft Meerlanden haar bijdrage geleverd in de discussie en de zoektocht naar een oplossing. Daarnaast hebben we voor een mogelijk faillissement van AEB een back up scenario opgesteld om voor onze gemeenten zekerheid te bieden over de continuïteit van de verwerking van hun huishoudelijk restafval. Dit noodplan is uiteindelijk gelukkig niet aangesproken.