Al jaren stijgt het aantal bijplaatsingen en illegale stortingen in Nederland. De oorzaken hiervoor verschillen per gemeente, maar over het algemeen kunnen we stellen dat het aantrekken van de economie hier een grote rol in speelt.

Er wordt meer online geshopt, waardoor we een sterke toename zien van verpakkingsmateriaal. Soms zijn deze verpakkingen zo groot dat ze niet meer in de inzamelvoorzieningen passen. Daarnaast is gedrag een belangrijke component in het ontstaan van bijplaatsingen en illegale stortingen. De netheid van de containerparkjes, de beschikbaarheid van containers, de kwaliteit van de buitenruimte, het gedrag van medebewoners, de communicatie en de handhaving spelen hierin allemaal een rol.

In 2019 hebben we een aantal initiatieven gestart om bijplaatsingen en illegale stortingen terug te dringen. Zo hebben we onze pilot met containercoats in Haarlemmermeer uitgebreid naar meerdere locaties. Een containercoat is een aantrekkelijke en groene aankleding rond een container. Bij ruim 80% van de locaties leiden de containercoats tot positieve resultaten. Er zijn minder bijplaatsingen en de containerparkjes zien er netter uit. In 2020 starten we met het vernieuwen van de oudere containers uit de periode 2002-2003. Dat is een mooi moment om gezamenlijk met de gemeenten te kijken hoe de brengparkjes kunnen worden opgeknapt.