In de periode 2019-2021 organiseert en digitaliseert Meerlanden volledig haar kaartmateriaal voor de gladheidbestrijdings routes.

Dit maakt het eenvoudiger om informatie en routes te beheren en te ontsluiten naar systemen voor routenavigatie en voor automatische strooi- en sproeimachines. De gemeenten hebben daardoor meer inzicht in onze activiteiten. Na de digitalisering van Aalsmeer in 2018, zijn in 2019 de routes Haarlemmermeer en Heemstede gedigitaliseerd. In 2020 is de kern Haarlemmermerliede/Spaarnwoude daaraan toegevoegd. Het is de bedoeling om de gemeente Bloemendaal, Hillegom en Lisse voor het seizoen 2020-2021 te digitaliseren.