Sinds april 2016 is het professionele gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen niet meer toegestaan. Gemeenten en beheerders hebben de afgelopen jaren een nieuw evenwicht gezocht in de inzet van thermische en mechanische methoden, de kwaliteit en de kosten.

Na een aantal jaren merken we dat met de nieuwe werkwijze de worteldruk steeds groter wordt. Bovendien begint onkruid als gevolg van de klimaatverandering steeds vroeger in het jaar al te groeien. Het seizoen waarin wij moeten bestrijden, wordt langer. Daarmee wordt het lastiger om het gewenste kwaliteitsniveau zonder chemische technieken te handhaven. Op veel plaatsen lukt het niet goed om binnen de budgetten aan de gestelde ambities te voldoen en grip te krijgen op het onkruid. Gemeenten en beheerders hebben behoefte aan het delen van kennis en ervaring. De gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden hebben de Nederlandse Vereniging van ReinigingsDiensten (NVRD) gevraagd zo’n onderzoek op te zetten. Inmiddels hebben diverse andere partijen zich bij dit initiatief aangesloten. Medio 2020 komen de resultaten daarvan beschikbaar.