Aanvullend aan deze acties heeft Meerlanden de Top-15 aanpak per gemeente geïntroduceerd. Met deze aanpak wordt per maand gekeken naar de 15 locaties per gemeente waar het meeste afval wordt bijgeplaatst en waar containers regelmatig storingen geven.

Per locatie kijken we naar de hoeveelheid meldingen en het patroon van die meldingen. Op basis van deze analyse beoordelen we of de situatie oplosbaar is met extra dienstverlening, uitbreiding van de capaciteit, een aanpassing aan het inzamelmiddel of met aanvullende maatregelen zoals communicatie en handhaving. Essentieel in de aanpak is de nadrukkelijke samenwerking met de gemeente. Dit is nodig om de communicatie, het inzetten van handhaving of het doorvoeren van beleidswijziging goed op elkaar af te stemmen. 

Vanwege technische slijtage moet in Haarlemmermeer een aantal brengparkjes compleet worden vervangen. Hiervoor is een plan opgesteld. Het is de bedoeling om in anderhalf jaar tijd alle betreffende containers op deze brengparkjes  te vervangen.