Over de afgelopen drie jaar ervaart Meerlanden een verslechtering van de netheid in de buitenruimte. Zwerfafval neemt toe in de gemeenten waar Meerlanden actief is, net als in de rest van Nederland. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

We hebben meer capaciteit nodig om de buitenruimte netjes te houden en te voldoen aan de afspraken met de gemeenten over beeldkwaliteit. Dit leidt ook tot meer kosten. Voor zwerfafval in het bijzonder geldt dat het zachter wordende klimaat ook van invloed is. De buitenruimte - en specifiek de publieke buitenruimte - wordt op een andere wijze gebruikt en over een langere periode in het jaar. Ondanks deze ontwikkelingen heeft Meerlanden door extra inspanningen de kwaliteit over 2019 gewaarborgd en proactief ingezet op aanvullende maatregelen op hotspots. 

Al een aantal jaar is er vanuit Nederland Schoon een landelijke zwerfafvalvergoeding voor gemeenten. Met ondersteuning van onder andere het centrum voor duurzaamheid NMCX verzorgt Meerlanden voor meerdere gemeenten de inhoud van het zwerfafvalplan. Meerlanden verzorgt de subsidieaanvragen voor deze vergoedingen en beheert de verplichte administratie en registratie. Komend jaar wil Meerlanden meer maatwerk per gemeente leveren om zo de hoeveelheid zwerfafval verder terug te dringen.