Heemskerk is gespecialiseerd in straatreiniging, riooltechniek en het beheer van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen.

Heemskerk is actief in 22 gemeenten in de provincies Zuid- en Noord-Holland. De voornaamste activiteiten van Heemskerk in het afgelopen jaar waren het machinaal en handmatig reinigen van straten en de onkruidbestrijding op verharding. Een sterk gegroeide activiteit in het afgelopen jaar is het aanleggen, reconstrueren, inspecteren en onderhouden van pompen en rioolgemalen. Ook in het onderhoud van ondergrondse containers en groenvoorziening is door Heemskerk in 2019 veel energie gestoken.

De gespecialiseerde medewerkers van Heemskerk zijn in het afgelopen jaar geschoold in het kader van code 95 (opleiding voor chauffeurs) en VCA. Met de aanschaf van machines met een euro 6 emissie en andere op elektriciteit heeft Heemskerk het afgelopen jaar ook de lijn doorgezet van het verduurzamen van het wagen- en machinepark.

Door een efficiënte en duurzame uitvoering van alle werkzaamheden heeft Heemskerk, net als de vorige jaren, een wezenlijke bijdrage geleverd aan het resultaat van Meerlanden.