Meerlanden voert eens per twee jaar een onderzoek uit naar de bewoners- en klanttevredenheid. Daarbij wordt enerzijds de tevredenheid gemeten van bewoners en anderzijds die van onze aandeelhoudende gemeenten.

De eerste wordt mede beïnvloed door het gemeentelijk beleid. In 2019 is geen onderzoek gedaan. Het laatste onderzoek is uitgevoerd in 2018 en liet een stijging zien ten opzichte van 2016. Op klanttevredenheid scoorden we in 2018 gemiddeld een 8. Daarmee behaalden we onze doelstelling. Voor bewonerstevredenheid haalden we een 7,3. Dit was onder onze doelstelling. Meerlanden neemt de uitkomsten uit 2018 mee in de nieuwe strategie voor 2020-2024, waarbij beide indicatoren belangrijke strategische doelstellingen worden. Meerlanden gaat in 2020 weer een onderzoek doen naar de bewoners- en klanttevredenheid, in een nieuwe opzet die aansluit bij de strategie. Doel is om in de periode 2020 tot en met 2024 het onderzoek jaarlijks uit te voeren in plaats van om het jaar.