De landelijke VANG-doelstelling is een belangrijke maatregel om de hoeveelheid restafval drastisch te verlagen en het percentage bij de bron gescheiden grondstoffen te verhogen.

Onderzoeken en praktijk laten zien dat afval scheiden bij de bron de schoonste stromen opleveren. En daarmee ook het beste materiaal om te kunnen hergebruiken. De VANG-doelstelling is dus niet alleen belangrijk voor de kwantiteit van de bij de bron gescheiden stromen, maar ook voor de kwaliteit ervan. Deze discussie is het afgelopen jaar veelvuldig gevoerd, zowel in de branche als in de media.

De wijze waarop de bewoner zijn afval scheidt, bepaalt de kwaliteit van iedere afzonderlijke grondstofstroom. Per wijk of buurt zijn andere instrumenten effectief om vervuiling te verminderen en daarmee de kwaliteit van de gescheiden stromen te verhogen.  In sterk verstedelijkte gebieden wordt het restafval - naast de brongescheiden inzameling - ook nagescheiden. Dit betekent dat het huishoudelijk restafval door middel van een sorteermachine wordt gescheiden in stromen die gerecycled kunnen worden en stromen die naar de verbrandingsinstallatie gaan. In gebieden met meer laagbouw is de kwaliteit van de bronscheiding veel hoger, omdat bewoners daar de ruimte hebben voor containers om per container een bepaald type afval in te deponeren. Hier vindt de eerste scheiding dus thuis aan de bron plaats. Ons ultieme streven is om het restafval te verminderen en tegelijkertijd goed gescheiden stromen GFT, PMD, OKP, glas en textiel te realiseren die geschikt zijn voor recycling.

Begin van iets moois

Met het platform ‘Begin van iets moois’ zet Meerlanden actief in op bewustwording bij bewoners. Met initiatieven als ‘Tegen de stroom in’ maken we zichtbaar wat er met een grondstofstroom gebeurt, hoe die wordt verwerkt en wat ervan gemaakt kan worden. Met ‘De afvalzak van’ vragen we individuele bewoners uit ons verzorgingsgebied de inhoud van de afvalzak te laten zien. We vertellen over wat erin zit en over het belang van afval scheiden. Vanuit het advies- en kenniscentrum adviseren wij gemeenten en organisaties over hoe afval scheiden geoptimaliseerd kan worden en geven we tips om tot schone stromen te komen. 

Ontwikkelingen in de industrie

Meerlanden ziet dat de industrie voor de verwerking van afvalstomen volop in ontwikkeling is. Dat moet ook wel, want het aanbod van gescheiden grondstoffen groeit. De industrie richt zich vooral op het vergroten van de verwerkingscapaciteit en op het ontwikkelen van hoogwaardige toepassingen voor de verwerking van stromen. Beide ontwikkelingen onderschrijven de noodzaak van de focus op kwaliteit. Door de steeds groter wordende stromen moeten verwerkers kritischer worden op de kwaliteit van die stromen. Meerlanden brengt deze boodschap over op gemeenten en bewoners.