VANG in cijfers:

*Haarlemmerliede en Spaarnwoude is per 1 januari 2019 met Haarlemmermeer gefuseerd tot gemeente Haarlemmermeer. De VANG-cijfers in 2019 van Haarlemmermeer omvatten tevens de VANG-cijfers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

** Noordwijkerhout is per 1 januari 2019 met Noordwijk gefuseerd tot gemeente Noordwijk.

De landelijke richtlijn die gaat uit van 100 kilo restafval per inwoner in 2020 en 35 kilo restafval per inwoner in 2025. Gemeenten zijn bezig met het opzetten van nieuw grondstoffenbeleid of hebben al wijzigingen doorgevoerd. Meerlanden ondersteunt de gemeenten in het vormgeven van nieuw beleid, het doorrekenen van de ecologische en financiële effecten en het opzetten van pilots.

Ook landelijk wordt werk gemaakt van het halen van de VANG-doelstelling. Daardoor komt meer bij de bron gescheiden grondstof beschikbaar, bijvoorbeeld in de stromen PMD, OPK en GFT. Landelijk, maar ook bij de gemeenten van Meerlanden, is hier een stijging te zien. Mondiaal is de markt van afval- en grondstoffen ook volop in beweging. Steeds meer landen beginnen het belang van scheiden van stromen en recycling in te zien. Hierdoor stijgt het aanbod van gebruikte grondstoffen sterk en moet de verwerkingsmarkt hierop anticiperen. Landen als China en Afrika hebben de import van afvalstromen sterk teruggeschroefd en richten zich meer op de binnenlandse grondstofstromen. Meer aanbod en een verwerkingsmarkt in ontwikkeling zorgen onder andere voor dalende opbrengsten voor grondstoffen. Dit heeft ook effect op de kosten van VANG-projecten. Vanuit duurzaamheidsperspectief is het echter belangrijk deze VANG-projecten te  blijven realiseren.

Bronscheiding huishoudelijk afval
Fijn huishoudelijk restafval (kg/inw/jr)
Actuele en uniforme informatie op inzamelmiddelen

Om de uniformiteit in doelstelling te onderstrepen, heeft Meerlanden afgelopen jaar nieuwe informatiestickers voor de onder- en bovengrondse inzamelmiddelen geïntroduceerd. Wij hebben onderzoek gedaan naar welke informatie we primair willen overdragen. De focus ligt op beelden (iconen) in plaats van op tekst. Daarbij houden we rekening met de nieuwe landelijke standaarden van Rijkswaterstaat; kleurstellingen en iconen zijn zoveel mogelijk in lijn met deze standaard gebracht. Ook zijn er QR-codes toegevoegd die gescand kunnen worden voor extra informatie. In de toekomst zal het ook mogelijk worden om via het scannen van de QR-code een melding van een storing in de container door te geven.