In 2016 heeft adviesbureau RGP een analyse uitgevoerd naar onze processen en (financiële) rapportages. Aan de hand van hun adviezen hebben we de afgelopen jaren stappen gezet in het project ‘Basis op orde’ om processen en systemen rondom de uitvoering van de afvalinzameling voor gemeenten en bedrijven op een hoger niveau te brengen. Het project richt zich op een optimale inrichting van de werkvoorbereiding en planning, de ondersteuning van assetmanagement en de registraties van de uitvoering van activiteiten.

De meeste werkprocessen worden opnieuw ingericht, waarbij het geautomatiseerde systeem AfvalRis beter benut wordt én meer ingezet wordt op vastlegging aan de bron (door de chauffeurs) met behulp van tablets. Hierdoor genereren we veel data waar we in de toekomst gebruik van kunnen maken. Een voorbeeld is het vastleggen van het ledigingen van ondergrondse containers. Tegelijk met de registratie van de lediging - fractie en gewicht - leggen we nu ook data vast als tijdstip, locatie, afgelegde afstand en route. Met behulp van deze gegevens kunnen we in de toekomst routes nog effectiever optimaliseren. 

Met deze data krijgen we meer inzicht in de onderhoudshistorie en de vervangingsnoodzaak van ondergrondse inzamelmiddelen, maar ook over eventuele technische oorzaken die tot klachten en meldingen van bewoners leiden. Door gerichter preventief onderhoud kunnen we het aantal klachten verminderen.