-

Energiegebruik 

Energiereductie staat hoog op de agenda van Meerlanden. Zowel in de dienstverlening als in de eigen bedrijfsvoering.  De conventionele verlichting in onze eigen gebouwen wordt stap voor stap vervangen door led. Daar hebben we afgelopen jaar grote slagen mee gemaakt. Bovendien is de meeste verlichting geschakeld met sensoren. Waar niemand is, brandt ook geen licht. 

In 2019 hebben we op eigen locatie 2349 zonnepanelen in gebruik genomen, waarvan de prognose was dat ze rond de 700.000 kilowatt gaan opleveren. De eerste ervaringscijfers overtreffen die verwachting zelfs. Komend jaar komen daar nog panelen bij op ons pand in Noordwijkerhout en in 2020 of 2021 ook nog panelen op een 5000 vierkante meter nieuwe loods op ons terrein. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om ook parkeerplaatsen te gaan overdekken met zonnepanelen. De resterende energie die we nodig hebben en daarom van derden afnemen, is aantoonbaar donkergroen.   

*  Vanaf 1-2-2019 aangevuld met 2.300 panelen met minimale opwekgarantie voor komende 20 jaar van 600.000 KwH per jaar.

Vorig jaar hebben we laadpalen geïnstalleerd voor de voeding van elektrische auto’s; twee op de parkeerplaats voor bezoekers en twee voor eigen personeel. Met dat laatste stimuleren we onze medewerkers om ook voor privégebruik over te gaan op elektrisch rijden. Het is de bedoeling dat we nog meer laadpalen gaan plaatsen. 

CO2-footprint

Sinds 2016 is Meerlanden gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder, een instrument dat organisaties helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot. Zowel binnen de eigen bedrijfsvoering als in de projecten en de keten. In 2019 is de CO2uitstoot met 359 ton afgenomen tot 3.931, met name doordat Meerlanden in begin 2018 is overgestapt op 100% groene energie. Daarnaast levert het vergroenen van ons voertuigenpark ook jaarlijks een besparing op; Meerlanden gaat  hiermee verder. 

Het is onze ambitie om in 2020 50% minder CO2 uit te stoten dan in het basisjaar 2014. Onderstaande tabel laat zien dat de CO2-uitstoot ten opzichte van 2014 met 1.761 ton is afgenomen. Rekening houdend met de omzetontwikkeling is de afname 2.805 ton. Daarmee hebben we ten opzichte van 2014 al meer dan 40% bespaard. 

* Is na herberekening aangepast van 4.020 naar 5.155

Inkoop

Onze afdeling Inkoop draagt bij aan de circulaire doelstellingen van Meerlanden door kritisch mee te kijken en te adviseren bij het contracteren van toeleveranciers en het aanschaffen van materiaal. Bij voorkeur werken wij samen met regionaal opererende partijen met het oog op duurzaamheid en de regionale circulaire economie. En bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen zoeken we steeds naar de beste prijs-kwaliteit verhouding. Prijs is dus niet altijd de doorslaggevende factor; we scoren daadwerkelijk op een aantal kwalitatieve elementen, zoals materiaalgebruik, het betrekken van MKB uit de eigen regio, de sociale component (inclusiviteit van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aandacht voor permanent leren, gericht op duurzame inzetbaarheid) en innovatie. Op die manier contracteren wij bedrijven die bij ons passen. Bedrijven die werken met de CO2 prestatieladder en/of PSO gecertificeerd zijn, hebben daarbij een pré.

Vorig jaar hebben we actief geparticipeerd in de ‘community of practice’ circulair inkopen van de Amsterdam Economic Board.  De gemeentes die in Metropool Regio Amsterdam (MRA) samenwerken, hebben een road map opgesteld voor circulair inkopen en wij hebben ons daaraan gecommitteerd. Het is de bedoeling om het circulair inkopen beter meetbaar en vergelijkbaar te maken. We werken met een gedetailleerde checklist waarin alle aspecten van circulariteit meegewogen worden. De afdeling heeft een adviserende, bewakende en checkende rol. Samen met de budgethouder zoekt Inkoop een optimale oplossing, ook voor hergebruik van machines en materialen die afgeschreven zijn. 

Inkooptrajecten

Samen met NVRD en Midwaste hebben we in 2019 de circulaire minicontainer aanbesteed. Voorheen waren de containers die we bij bewoners plaatsten van nieuw materiaal; nu is dat omgezet naar bijna 100% geproduceerd uit gerecycled granulaat. In de uitvoering zijn we samen met onze opdrachtgevers aan het toewerken naar een uniforme container. Allemaal grijs met gekleurde clips op de handvaten die aangeven voor welke grondstoffenstroom de container in gebruik is. Dit vergroot niet alleen de mogelijkheden van recycling, maar in het gebruik levert dat ook belangrijke - en duurzame - besparingen op omdat we minder containers op voorraad hoeven te houden en omdat ze nu gemeentegrens-overschrijdend inzetbaar zijn. 

Ook voor onze ondergrondse containers sloten we in 2019 een nieuw contract af. Net als voorheen is het staal gerecycled.  Nieuw is dat nu ook de betonnen bakken waarin de containers verzonken worden, gemaakt worden van gerecycled oud betongranulaat. Bakken die bij ons vervangen worden, worden eveneens gerecycled naar nieuw granulaat voor beton. 

Wagenpark 

In 2019 reden 87 van onze 171 voertuigen op groen gas (CNG) dat we zelf produceren en aan het eind van 2019 waren dat er  93 van de 173. Daarnaast rijdt 4% van onze voertuigen elektrisch. Daarbij behoren onze eerste twee elektrische heftrucks die nu ook veel schoner en duurzamer hun werk doen dan hun voorgangers op diesel en benzine. We blijven verder investeren in duurzame aandrijving, al is het met de huidige stand van de techniek niet mogelijk 100% over te gaan op elektrisch of groen gas. Voor auto’s met aanhangers en voor een aantal kraanwagens zijn we nog aangewezen op diesel. 

In 2019 zijn we overgegaan op een ander merk shovel met een ander type hoogkiep. In vergelijking met de vorige shovel levert deze geavanceerde machine een besparing op van 8 liter brandstof per uur. Bovendien werkt hij efficiënter en makkelijker, waardoor we in het gebruik ook tijdwinst realiseren. Daarbij is de shovel ook nog aanzienlijk stiller in het gebruik. 

Nog een noviteit: in 2019 namen we een nieuw type zijlader in gebruik voor het ledigen van containers. Omdat deze verticaal kan tillen en laden, kunnen we dichter bij de stoep gaan staan en blokkeren we de straat minder. Het systeem is bovendien veiliger omdat er minder ruimte is tussen voertuig en aangeboden containers. Het zal dus veel minder voorkomen dan medeweggebruikers er tijdens het werk tussendoor glippen. 

Voor de samenleving 

Als maatschappelijke organisatie sponsoren we verschillende projecten in onze regio. Met geld uit het Meerlandenfonds steunen we initiatieven en goede doelen die bijdragen aan een beter milieu en een betere buurt en aan het welzijn van mensen. Het afgelopen jaar is vanuit het Meerlandenfonds  € 55.000 naar initiatieven en goede doelen gegaan. Daarnaast sponsorde Meerlanden ter waarde van € 24.000 aan andere activiteiten en initiatieven. In totaal bedroeg het uitbetaalde sponsorbedrag in 2019 € 79.000. Deze gelden komen uit de positieve resultaten van de private activiteiten. In de Meerwinkel verkopen we fietsen die door vrijwilligers zijn gerepareerd. De opbrengsten daarvan, tot een maximum van € 12.000, hebben we gedoneerd aan goede doelen. Daarnaast verlenen we onbetaalde diensten in buurten en wijken voor diverse maatschappelijke initiatieven en organisaties. Het afgelopen jaar ging dat onder meer om straatreiniging, het plaatsen en legen van afvalcontainers of -bakken of de inzet van inzamelvoertuigen.