-

Recycle-educatieprogramma

Voor basisscholen in onze regio hebben wij een budgetvriendelijk aanbod om hen te helpen hun afval te scheiden en tegelijkertijd hun leerlingen een educatief programma te bieden. Wij noemen dat het recycle-educatieprogramma. Vaak nemen leerlingen van een school het initiatief om dit op hun school te realiseren. In de eerste plaats kijken wij naar de hoeveelheid afval en maken we een voorstel voor het ophalen van vier stromen (Papier, PDM, GFTE en Restafval). Dan plaatsen wij buiten bij de school containers en nemen die mee bij het inzamelen van de bakken op in onze reguliere rondgang in de buurt. 

Daarnaast is er het educatieve gedeelte om leerlingen bewust te maken van nut en noodzaak van afvalscheiding. Wij of onze partnercentrum voor duurzaamheid NMCX, centrum voor duurzaamheid, verzorgen een educatieve dag op school met lessen en workshops over verschillende onderwerpen, zoals plastic soep en zwerfafval. De kinderen ontdekken dat afval allerlei grondstoffen bevat voor nieuwe producten en dat het dus heel belangrijk is afval te scheiden en te recyclen. De school kan er ook voor kiezen om bij ons op locatie te komen kijken. De leerlingen krijgen dan een rondleiding met toelichting. Wij vinden deze educatie heel belangrijk omdat informatie en bewustzijn voorwaarden zijn voor een succesvolle transitie naar een circulaire economie. Jong geleerd, oud gedaan. 

In 2019 zijn 27 scholen overgestapt op ons Recycle-Educatieprogramma, in totaal werd er eind 2019 op 48 scholen van onze gemeenten afval gescheiden. Ongeveer 13.000 kinderen leren op deze manier dagelijks op school dat afval geen  afval is, maar grondstof.

Rondleidingen

Het hele jaar door geven we rondleidingen bij onze milieustraat en de Groene Energiefabriek in Rijsenhout. Voor scholen die niet mee doen aan ons Recycle-educatieprogramma, maar ook voor bewoners, verenigingen en stichtingen. Bezoekers kunnen dan met eigen ogen zien dat afval daadwerkelijk gescheiden is en blijft. Ze zien ook de vervuiling die wij in GFT aantreffen en het belang van zorgvuldig scheiden. En ze zien hoe wij de kringloop steeds meer sluiten. Dat onze auto’s op gas rijden dat afkomstig is van hun GFT-afval, maakt altijd indruk. ‘Wij rijden op jouw bananenschil’. Bijna elke week ontvangen wij op deze manier groepen mensen, soms ook studenten die voor hun studie een onderwerp willen uitdiepen. 

Als grondstoffenregisseur vinden wij het heel belangrijk om op die manier te vertellen over ons werk en uiteindelijk helpen we er ook onze gemeenten mee. Hoe meer mensen zien dat afval waardevolle grondstoffen bevat, hoe meer kilo’s restafval we verminderen. In 2019 waren er 80 rondleidingen, in totaal kregen rond 1000 kinderen een rondleiding en ongeveer 700 volwassenen. Niet alleen uit Nederland, maar we ontvingen bijvoorbeeld ook studenten uit Griekenland en Filipijnen en delegaties uit China en Brazilië. 

Andere initiatieven

In het kader van educatie en bewustwording ondernemen we nog meer acties. Zo hebben we in 2019 op aanvraag van scholen en andere organisaties workshops gegeven over E-waste, GFT, de circulaire economie en Slow fashion. We namen deel aan duurzame evenementen bij het Fioretti College in Hillegom en bij NMCX in Hoofddorp, we gingen op afval inzamelvoertuig  expeditie bij de basisscholen Oranje Nassau en Het Braambos en we ondersteunden de maandelijkse zwerfafval initiatieven in Hoofddorp en Nieuw Vennep.