De heer P.G. Peters (28 november 1951)
Voorzitter raad en tevens lid remuneratiecommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: januari 2011
Zittingstermijn: januari 2021

Aanwezigheid vergaderingen 2019 raad: 100%
Aanwezigheid vergaderingen 2019 commissie: 100%

Overige functies:

 • Voorzitter branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL)
 • Bestuurslid Stichting Zekerheden en Reizerstegoeden
 • Bestuurslid dansgezelschap ‘Conny Janssen danst’

 

Mevrouw drs. B.N.M. van der Maarel (9 april 1968)
Commissaris en tevens voorzitter auditcommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: september 2011
Zittingstermijn: december 2019

Aanwezigheid vergaderingen 2019 raad: 67%
Aanwezigheid vergaderingen 2019 commissie: 100%

Overige functies:

 • Co-Head Mezzanine & Equity Partners NIBC
 • Lid Investment Committee Karmijn Kapitaal
 • Lid raad van commissarissen Innovation Quarter, tevens voorzitter auditcommissie


De heer drs. W. Schreuder Goedheijt (11 februari 1956)
Vice-voorzitter raad en tevens lid auditcommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: juli 2015
Zittingstermijn: juli 2019

Aanwezigheid vergaderingen 2019 raad: 100%
Aanwezigheid vergaderingen 2019 commissie: 100%

Overige functies:

 • Eigenaar-directeur TRI-ODE bestuursadvies
 • Lid raad van advies Jannes & Mannes
 • Voorzitter raad van advies INTOS interieurmakers B.V.
 • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor THS B.V.
 • Voorzitter raad van advies Stichting NUDGE
 • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor NUDGE B.V.
 • Voorzitter raad van advies JDM Software B.V.


Mevrouw mr. E.F. van Galen MBA MSc (26 mei 1961)
Commissaris (op voordracht van de ondernemingsraad) en tevens voorzitter remuneratie- en governancecommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: december 2015 (per januari 2016)
Zittingstermijn: januari 2020

Aanwezigheid vergaderingen 2019 raad: 100%
Aanwezigheid vergaderingen 2019 commissie: 100%

Overige functies:

 • Partner bij TheRockGroup
 • Bestuurslid Nederlandse Emissie autoriteit
 • Voorzitter raad van commissarissen GITP
 • Vice voorzitter en lid raad van commissarissen Ymere
 • Voorzitter raad van commissarissen GVB Holding N.V.
 • Lid raad van commissarissen Arcadis Nederland B.V.
 • Lid raad van commissarissen Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.
 • Non-executive board member SEKEM


De heer mr. J.-P. Schaaij MBA (6 augustus 1967)
Commissaris en tevens lid governancecommissie

Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: december 2018
Zittingstermijn: december 2022

Aanwezigheid vergaderingen 2019 raad: 100%
Aanwezigheid vergaderingen 2019 commissies: 100%

Overige functies:

 • Directeur Nationaal Groenfonds
 • Voorzitter bestuur Fondsenbeheer Nederland B.V.
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer
 • Lid raad van toezicht Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
 • Lid raad van toezicht stichting Wachtgeld SWOV