(bedragen x € 1.000,-)

Ref.20192018
Netto omzet1874.66570.892
Bedrijfslasten:
• Uitbesteed werk en andere externe kosten1927.27325.848
• Personeelskosten2027.34025.094
• Voertuigkosten215.5825.468
• Afschrijvingskosten6, 7, 86.4576.344
• Overige bedrijfskosten224.8625.116
Totaal bedrijfslasten71.51467.870
Bedrijfsresultaat3.1513.022
Rentelasten en soortgelijke kosten23-316-362
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen2.8352.660
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening24-62028
Resultaat deelnemingen0-1
Resultaat na belastingen2.2152.687