Meerlanden is een innovatieve maatschappelijke onderneming, waarvan de aandelen worden gehouden door acht gemeenten in Noord- en Zuid-Holland.

Onze regio vormt het economisch hart van Nederland. Met goede werkgelegenheid en volop ontwikkeling zijn Noord- en Zuid-Holland voor veel mensen aantrekkelijke provincies om te wonen en te werken. Onze aandeelhouders zijn acht gemeenten in Noord- en ZuidHolland. Onze klanten zijn gemeenten en hun bewoners, bedrijven en instellingen. Onze 500 medewerkers, inclusief zo’n  100 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zetten zich hier dagelijks voor in.

In dit dynamische gebied neemt Meerlanden het voortouw in de beweging vooruit. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op een hoogwaardige en innovatieve wijze materialen en afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet. Daarnaast leveren we energie en warmte en zetten we ons actief in voor duurzaam beheer van de openbare ruimte. Op deze manier leveren we onze bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving, vandaag en morgen.  

Als innovatieve onderneming doen we dat door gebruik te maken van nieuwe technieken en processen die wij met onze partners ontwikkelen. Zo dragen we bij aan een schoner milieu en zorgen we voor een duurzame toekomst voor de volgende generaties. In al onze activiteiten streven we naar excellente dienstverlening. Gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners kunnen altijd van ons op aan. Vanuit een stevige samenwerkingsrelatie met onze klanten werken we aan onze strategie: ‘Samen sneller circulair’.

Producten en diensten

De omzet van Meerlanden wordt opgesplitst in de volgende hoofdcategorieën:

 • Gemeenten/aandeelhouders
 • Bedrijven
 • VAB (Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek)
 • Compostering en vergisting
 • Overige omzet

 

Met onze werkmaatschappijen bieden we de volgende diensten aan onze klanten:

 • inzamelen van grondstoffen en restafval bij gemeenten en bedrijven
 • omzetten van GFT-afval en etensresten (GFTE) in groengas, CO2, warmte, water,  compost en citrusbrandstof
 • kringloopwinkel • sorteren en demonteren van e-waste
 • beheren van milieustraten
 • beheer en onderhoud van openbare ruimte
 • gladheidbestrijding
 • straatreiniging
 • onderhoud van pompen en gemalen
 • plaag en ongediertebestrijding
 • rioleringswerken
 • duurzaam beheer van bedrijvenparken
 • marktbeheer
 • beleids- en communicatieadvies aan gemeenten
 • advisering aan bedrijven
 • educatie aan scholen en scholieren

Meerlanden heeft 10 bedrijfslocaties in haar verzorgingsgebied.

Werkmaatschappijen

Tot de werkmaatschappijen die een 100 % deelneming zijn van De Meerlanden Holding N.V. behoren de volgende vennootschappen:

 • De Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V.
 • De Meerlanden Bedrijfsafval B.V.
 • De Meerlanden Compostering B.V.
 • De Meerlanden Flex B.V.
 • De Meerlanden Infrabeheer B.V.
 • Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V.
 • Meerlanden Circulaire Economie B.V.
 • J.J.M. Heemskerk B.V.

Deze werkmaatschappen worden meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De Meerlanden Compostering B.V. is medevennoot van Groengas Haarlemmermeer V.O.F. Dit is een 50% deelneming en wordt naar rato meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening.