hero title

Meerlanden is een innovatief inzamel-, grondstoffen- en energiebedrijf en duurzame beheerder van de openbare ruimte.

De missie van Meerlanden is gericht op het creëren en onderhouden van een mooie en duurzame leefomgeving. Wij werken aan een wereld waarin wij grondstoffen niet uitputten, maar opnieuw gebruiken. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met wat we hebben, want onze aarde is een gesloten systeem. Wij zijn pas tevreden als we zó leven en ondernemen dat het leefgebied schoon is, het afval netjes wordt ingezameld, de straten schoon en heel zijn en de Meerlandenregio ook voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne plek blijft.

De circulaire economie raakt voor ons de kern van hoe wij werken aan deze duurzame en mooie leefomgeving. De circulaire economie staat voor het hoogwaardig benutten van grondstofstromen die wij bij de bewoners en bedrijven in onze regio inzamelen en die we via het beheer van de openbare ruimte verzamelen. 

Samen zijn we snel en wendbaar. Wij zijn een voortrekker in de circulaire transitie in onze regio. We wachten niet, we willen sneller. Sneller om de maatschappelijke eisen en uitdagingen aan te gaan. Wij kunnen dat niet alleen. Samen met gemeenten, bewoners en bedrijven willen we op zoek naar kansen om nog sneller en slimmer de circulaire economie aan te zwengelen. We noemen dat: Samen sneller circulair! 

Tot en met 2019 ordenden we al onze activiteiten in zes strategische pijlers: meer winnen uit afval, meer groene energie en warmte, meer mogelijkheden voor mensen, meer betrokkenheid bij de buurt, meer biobased producten & biodiversiteit en meer financiële waarde. 

In de loop van 2019 hebben we een nieuwe strategie geformuleerd voor de jaren 2020-2024. Er gebeurt immers veel om ons heen; de wereld verandert en stelt nieuwe eisen. Bij het herformuleren van onze strategie hebben we uitdrukkelijk de materiële thema’s meegenomen die we eerder bij stakeholders hebben geïnventariseerd. 

Wij ondersteunen onze gemeenten in het realiseren van hun doelstellingen op de beleidsterreinen waarop Meerlanden actief is en die de continuïteit en financiële stabiliteit van Meerlanden waarborgt.