Als maatschappelijke onderneming staan we midden in de samenleving. Voor het realiseren van onze missie - samen sneller circulair worden - hebben wij onze stakeholders hard nodig.

Samen met onze belangrijkste stakeholders hebben we bepaald op welke onderwerpen we ons speciaal richten. Deze onderwerpen liggen in lijn met onze strategische doelen. In onze materialiteitsmatrix wordt duidelijk wat voor Meerlanden en haar stakeholders materiële onderwerpen zijn. 

In 2018 hebben wij een uitgebreide analyse gedaan om te komen tot deze matrix. De eerste stap bestond uit het opstellen van een lijst met maatschappelijke onderwerpen die relevant zijn voor Meerlanden. Hiervoor zijn verschillende bronnen, zowel intern als extern, geraadpleegd om een breed beeld te krijgen van de mogelijke onderwerpen. Vervolgens is deze lijst teruggebracht naar onderwerpen waarop Meerlanden invloed kan uitoefenen. Uiteindelijk is een lijst van 22 onderwerpen opgesteld.

Om de mate van impact van Meerlanden te bepalen, heeft intern een stemsessie plaatsgevonden waarbij directie en management gevraagd is de 22 onderwerpen te prioriteren. Om de relevantie voor belanghebbenden te bepalen, is een desktopanalyse uitgevoerd, waarbij documentatie van verschillende stakeholderdialogen en contactmomenten is beoordeeld. De interne en externe scores zijn gecombineerd tot deze materialiteitsmatrix. Deze is  vervolgens beoordeeld en goedgekeurd door de directie  en het managementteam van Meerlanden.

In 2019 hebben we onze nieuwe strategie voor de jaren 2020-2024 geformuleerd. In dat kader hebben we opnieuw een interne SWOT-analyse gemaakt. Deze heeft echter niet geleid tot wijzigingen in de materialiteitsmatrix. In de loop van 2020 zullen we de materiële thema’s ‘herkleuren’ van de zes pijlers van onze oude strategie naar de twee externe rollen die wij voor ons zien: het zijn van een excellente dienstverlener en een duurzame grondstoffenregisseur.