De afgelopen jaren hebben wij met veel plezier en energie gewerkt aan de circulaire transitie in onze regio. En we hebben reeds een aantal mooie resultaten bereikt.

In hechte samenwerking met de gemeenten, want transities inzetten doe je niet alleen. Maar er moet ook nog veel gebeuren. Transities kosten tijd. Bovendien verandert de wereld de laatste jaren snel en ingrijpend. Nieuwe uitdagingen komen op ons af. Het vergt een flexibele houding om daar adequaat op in te spelen. Dat begint met het in beeld krijgen van alle ontwikkelingen die relevant zijn voor de regio, voor Meerlanden en voor haar klanten. De belangrijke ontwikkelingen en trends die wij zien:

  • Transitie naar een circulaire economie
  • Inzet van biomassa en restwarmte voor energietransitie
  • Ontwikkelingen in de openbare ruimte
  • Overige maatschappelijke ontwikkelingen