Inzamelbedrijven, gemeenten en recyclers gebruiken steeds minder het woord ‘afval’. De nieuwe term is ‘grondstof’, om te benadrukken dat het materiaal geen eindstation is, maar het begin van een nieuw product.

Het is terecht dat de aandacht in onze sector steeds meer verschuift naar hergebruik en recyclebaarheid. Grondstoffen worden namelijk schaarser en het delven van nieuwe grondstoffen gaat gepaard met grote milieudruk. Door grondstoffen te hergebruiken en te recyclen sluiten we ketens en verminderen we onze afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen. Dit circulaire denken is inmiddels doorgesijpeld in alle lagen van de overheid, van Rijksoverheid tot gemeenten. 

In de afgelopen jaren heeft de Europese Unie in het kader van de Circular Economy Package diverse activiteiten ondernomen om de circulaire economie in Europa te versnellen. Concrete resultaten hiervan zijn in Nederland zichtbaar in het verbod op gratis plastic tasjes, de recyclingdoelstellingen en de recente Single Use Plastic Richtlijn. In de komende jaren blijft de Europese Unie aansturen op verdere preventie en betere inzameling en recycling van grondstoffen.

Onze Rijksoverheid streeft naar een volledige circulaire economie in Nederland in 2050. Met als tussendoelstelling om in 2030 reeds 50% minder gebruik van grondstoffen te gebruiken dan in 2017. Om deze ambitieuze doelstellingen te halen, ontwikkelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). In dit VANG-programma staan doelstellingen voor het huishoudelijke afval in Nederland voor 2020 en 2025. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval en daarom worden zij door het Rijk gestimuleerd deze doelen te behalen. Alle gemeenten in de Meerlandenregio hebben in hun collegeprogramma opgenomen dat ze de VANG-doelstelling willen realiseren of dat ze een stap in de goede richting willen zetten.

Ook het bedrijfsleven speelt in op de transitie naar een circulaire economie. Want de transitie biedt kansen. Wanneer afval een grondstof wordt, zijn nieuwe bedrijven met nieuwe businessmodellen nodig om de grondstoffen in de keten te houden en de stromen weer op te werken tot nuttige producten. Meerlanden wil in onze regio een centrale rol spelen bij het stimuleren van circulariteit en bij het aan elkaar koppelen van verschillende initiatieven. Dat is onderdeel van onze rol als duurzame grondstoffenregisseur.