De openbare ruimte is van ons allemaal en iedereen heeft er een mening over. De verschillende functies van de openbare ruimte, zoals parkeren, spelen, waterbergen en biodiversiteit, kunnen met elkaar botsen. Bovendien maken bewoners zich zorgen over zwerfafval en leefbaarheid.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, maar aanstaande. Het is één van de grootste juridische aanpassingen in Nederland sinds het opstellen van de grondwet in de 19e eeuw. De omgevingswet bundelt en moderniseert alle bestaande wetten en regelgeving in één wet. Daardoor wordt het voor alle betrokkenen duidelijker wat er wel en niet mag en waar. En het wordt eenvoudiger om lokaal besluiten te nemen over de leefomgeving. 

Zwerfafval is een grote irritatie van bewoners. In een gebied met zwerfafval komt meestal ook verloedering op andere terreinen voor. Reiniging blijft dan ook een belangrijk punt van aandacht voor gemeenten. Met de Single Use Plastic Richtlijn heeft de Europese Unie alle lidstaten verplicht eenmalige plastic producten (zoals plastic rietjes en roerstaafjes) te verbieden. Daarnaast gebiedt de richtlijn dat de kosten van het opruimen van zwerfafval vergoed worden door producenten. Dit kan effect hebben op de zwerfafvalvergoeding aan gemeenten. Het is nog onbekend hoe de richtlijn in Nederland ingevuld  gaat worden.

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds merkbaarder. Aan de ene kant zien we meer en heviger regenval, aan de andere kant periodes van langdurige droogte. Het groeiseizoen wordt langer en de winters worden minder koud. Dat betekent onder andere dat onkruid het hele jaar door groeit. Daarom vragen deze klimaatveranderingen om aanpassingen van de inrichting van de openbare ruimte en om wijzigingen in beheer en onderhoud. Er moet meer ruimte komen om (regen)water te bergen en ook groen moet meer toegepast worden om hittestress tegen te gaan en temperatuurverschillen en wind te dempen. In nauw overleg met onze gemeenten zoeken wij steeds de meest efficiënte en effectieve manier om onze dienstverlening aan te passen aan de veranderende omstandigheden.