Een deel van de beroepsbevolking is, bijvoorbeeld door ziekte of een beperking, niet in staat om te werken. Daarnaast zijn er mensen die op dit moment ook geen betaald werk hebben, maar met passende begeleiding wel weer kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt.

Er zijn programma’s om deze mensen met een zogeheten ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ stap voor stap weer terug aan het werk te krijgen. We zien de ontwikkeling dat de overheid het initiatief tot en de uitvoering van die programma’s voor sociale participatie steeds meer overlaat aan werkgevers. Meerlanden neemt op dit terrein haar verantwoordelijkheid en levert inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Daarbij is tevens aandacht voor voldoende diversiteit in het personeelsbestand. Afgelopen jaar is met de gemeente Heemstede een regiemodel onderzocht waarbij Meerlanden mogelijk de operationele aansturing en sturing op kwaliteit zal gaan borgen richting de partner voor Social Return on Investment (SROI) van de gemeente Heemstede. 

We zien veel nieuwe vormen van communicatie (film, games, virtual reality) en een toenemend gebruik van mobile devices. Consumenten gebruiken hun smartphone allang niet meer alleen voor contact met anderen, maar ook bijvoorbeeld om te navigeren, te daten, bankzaken te doen, boodschappen te bestellen en kinderopvang te regelen. Deze fundamentele veranderingen betekenen dat ook Meerlanden nieuwe wegen moet zoeken om in contact te blijven met bewoners. Daarnaast neemt het belang toe van het gebruik van data. Door data te verzamelen en slim te analyseren, ontsluiten we informatie waarmee we onze processen (bijvoorbeeld het efficiënt inzamelen en volgraden van containers) verbeteren en verslimmen.