Vanuit onze strategie ‘Samen Sneller Circulair’ willen we met onze dienstverlening waarde toevoegen. Hieronder staat ons waardecreatiemodel.

Ons waardecreatiemodel is ingedeeld in vijf kolommen: onze input, onze bedrijfsprocessen en dienstverlening (wat wij doen), onze output, de maatschappelijke effecten (outcomes) en de impact van Meerlanden op de wereld om ons heen.

Voor onze dienstverlening gebruiken we verschillende kapitaalstromen als input, zoals menselijk en intellectueel kapitaal. Een andere belangrijke kapitaalstroom voor Meerlanden zijn (hernieuwbare) grondstoffen; ook gelet op onze missie om samen sneller circulair te worden.

Vanuit onze missie en visie geven we dagelijks invulling aan ons werk. Onze dienstverlening bestaat uit het inzamelen en (doen) verwerken van afval- en reststromen, organisch afval verwerken tot warmte of groen gas, advies aan klant en maatschappij en het duurzaam beheren van de openbare ruimte.

Onze strategische doelen richten zich op de resultaten van ons werk. Die resultaten zijn sociaal, economisch en ecologisch en hebben effect op al onze stakeholders en de maatschappij. Denk daarbij aan het ontzorgen van klanten en het leveren van een bijdrage aan de circulaire economie, een klimaatneutrale en veilige omgeving, sociale inclusie en een sterke economie.

Uiteindelijk leiden onze activiteiten tot de impact van Meerlanden, te weten de unieke en langdurige bijdrage aan duurzame thema’s die voor ons en onze stakeholders belangrijk zijn: verantwoorde consumptie en productie, betaalbare en duurzame energie, duurzame steden en gemeenschappen, ongelijkheid verminderen en eerlijk werk en economische groei. 

Om onze onderscheidende impact te kunnen bepalen in vergelijking met andere bedrijven, maken we gebruik van de internationale duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s geven tot het jaar 2030 richting aan de wereldwijde actie voor duurzame ontwikkeling. Hieruit hebben we er vijf geselecteerd die relevant zijn voor Meerlanden en het sluitstuk vormen van ons waardecreatiemodel.